Skip Navigation Links
ПОЧЕТНА
ЗА НАСExpand ЗА НАС
РЕГУЛАТИВАExpand РЕГУЛАТИВА
ЈАВНИ КОНКУРСИExpand ЈАВНИ КОНКУРСИ
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТExpand ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
СОРАБОТКАExpand СОРАБОТКА
КОНТАКТ
Skip Navigation Links.
 • 10/2016 - ПЛОТЕР
 • 09/2016 - ГОРИВО ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА
 • 08/2016 - ГИС АПЛИКАЦИЈА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ЗА ОБЛАСТА НА ГЕОЛОГИЈАТА И УПРАВУВАЊЕТО СО ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНАТА ОСНОВНА ГЕОЛОШКА КАРТА ВО МЕРКА 1:25000
 • 07/2016 - ЗАШТИТНА ОБЛЕКА
 • 06/2016 - МРЕЖНА ОПРЕМА - FIREWALL (ФИЗИЧКИ УРЕД)
 • 05/2016 - СОФТВЕРСКИ РЕШЕНИЈА
 • 04/2016 - ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ И МОТОРНИ ВОЗИЛА
 • 03/2016 - ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ И МОТОРНИ ВОЗИЛА
 • 02/2016 - НАБАВКА НА НАДГРАДБА НА СОФТВЕРСКИ КОМПОНЕНТИ НА ГИС - ГОДИШНИ ЛИЦЕНЦИ ЗА Аrc GIS СОФТВЕР
 • 01/2016 - СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • 10/2015 - ИНТЕРНЕТ И ХОСТИНГ УСЛУГИ
 • 09/2015 - ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА
 • 08/2015 - Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) за службените моторни возила на Геолошки завод на Република Македонија
 • 07/2015 - НОВИ ТОНЕРИ И НОВИ КЕРТРИЏИ
 • 06/2015 - НОВ ФОТОКОПИР АПАРАТ
 • 05/2015 - НОВО ТЕРЕНСКО ПАТНИЧКО ВОЗИЛО
 • 04/2015 - Набавка на фотокопир апарат
 • 03/2015 - НАБАВКА НА КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ
 • 02/2015 - Основни геолошки истражувања за 2015 година
 • 01/2015 - Геолошки информациски систем - набавка на нови и одржување на постоечки софтверски лиценци
КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Влада на Република Македонија
Министерство за економија на Република Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
Министерство за финансии на Република Македонија
Министерство за инфоирматичко општество и администрација на Република Македонија
katastarMK
Министерство за образование и наука на Република Македонија
Министерство за надворешни работи на Република Македонија
Invest in Mcedonia
Полиса за приватност
©