Skip Navigation Links
ПОЧЕТНА
ЗА НАСExpand ЗА НАС
РЕГУЛАТИВАExpand РЕГУЛАТИВА
ЈАВНИ КОНКУРСИExpand ЈАВНИ КОНКУРСИ
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТExpand ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
СОРАБОТКАExpand СОРАБОТКА
КОНТАКТ
Skip Navigation Links.
 • Програма за основни геолошки истражувања за 2019 година
 • Програма за основни геолошки истражувања за 2018 година
 • Програма за основни геолошки истражувања за 2017 година
 • Програма за основни геолошки истражувања за 2016 година
 • Програма за основни геолошки истражувања за 2015 година
 • Програма за основни геолошки истражувања за 2014 година
 • Програма за основни геолошки истражувања за 2013 година
 • КОРИСНИ ЛИНКОВИ
  Влада на Република Македонија
  Министерство за економија на Република Македонија
  Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
  Министерство за финансии на Република Македонија
  Министерство за инфоирматичко општество и администрација на Република Македонија
  katastarMK
  Министерство за образование и наука на Република Македонија
  Министерство за надворешни работи на Република Македонија
  Invest in Mcedonia
  Полиса за приватност
  ©