Skip Navigation Links
ПОЧЕТНА
ЗА НАСExpand ЗА НАС
РЕГУЛАТИВАExpand РЕГУЛАТИВА
ЈАВНИ КОНКУРСИExpand ЈАВНИ КОНКУРСИ
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТExpand ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
СОРАБОТКАExpand СОРАБОТКА
КОНТАКТ
Skip Navigation Links.
Лице за посредување при добивање на информации од јавен карактер
Снежана Шишковска
E-mail: snezana.siskovska@geol.gov.mk
Телефон: 02 3201 860

За подетални информации во врска со правата и обрските на барателите и имателите на информации од јавeн карактер посетете ја веб страницата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер www.komspi.mk

 

 

Заштитено внатрешно пријавување на укажувачи се врши до:

Д-р Науаф Баара,

Директор на Геолошки завод на Република Северна Македонија

Контакт тел: (02) 3222 407

е-пошта: nawaf.baara@geol.gov.mk

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Kontakt_lica_geol
Корона вирус
Влада на Република Македонија
Министерство за економија на Република Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
Министерство за финансии на Република Македонија
Министерство за инфоирматичко општество и администрација на Република Македонија
katastarMK
Министерство за образование и наука на Република Македонија
Министерство за надворешни работи на Република Македонија
Полиса за приватност
©