Skip Navigation Links
ПОЧЕТНА
ЗА НАСExpand ЗА НАС
РЕГУЛАТИВАExpand РЕГУЛАТИВА
ЈАВНИ КОНКУРСИExpand ЈАВНИ КОНКУРСИ
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТExpand ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
СОРАБОТКАExpand СОРАБОТКА
КОНТАКТ
Skip Navigation Links.

ПОРАНЕШНИ ДИРЕКТОРИ

Д-р Костадин Јованов
дипломиран инженер геолог
Директор во периодот од Декември 2014 до Август 2017 година.
м-р Новица Столиќ
дипломиран инженер геолог
Вршител на должност Директор во периодот од Декември 2013 до Декември 2014 година.
д-р Гаврил Мираковски (In memoriam)
дипломиран инженер геолог - геофизичар
Вршител на должност Директор во периодот од 2012 до Ноември 2013 година.
КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Kontakt_lica_geol
Корона вирус
Влада на Република Македонија
Министерство за економија на Република Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
Министерство за финансии на Република Македонија
Министерство за инфоирматичко општество и администрација на Република Македонија
katastarMK
Министерство за образование и наука на Република Македонија
Министерство за надворешни работи на Република Македонија
Полиса за приватност
©