Skip Navigation Links
ПОЧЕТНА
ЗА НАСExpand ЗА НАС
РЕГУЛАТИВАExpand РЕГУЛАТИВА
ЈАВНИ КОНКУРСИExpand ЈАВНИ КОНКУРСИ
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТExpand ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
СОРАБОТКАExpand СОРАБОТКА
КОНТАКТ
Skip Navigation Links.
 • Закон за заштита на укажувачите
 • Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавен сектор
 • Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштите на личните и други податоци од укажувачите
 • КОРИСНИ ЛИНКОВИ
  Kontakt_lica_geol
  Корона вирус
  Влада на Република Македонија
  Министерство за економија на Република Македонија
  Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
  Министерство за финансии на Република Македонија
  Министерство за инфоирматичко општество и администрација на Република Македонија
  katastarMK
  Министерство за образование и наука на Република Македонија
  Министерство за надворешни работи на Република Македонија
  Полиса за приватност
  ©