"Cookies"

Оваа веб-страна користи "Cookies" за да ви помогне да имате супериорно и порелевантно искуство во прелистувањето на веб-локацијата. Прочитај повеќе...

ЗАКОН ЗА ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Закон за Геолошкиот завод на Република Северна Македонија (Пречистен текст - Работна верзија)
Законот за изменување и дополнување на Законот за Геолошкиот завод на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/18)
Законот за изменување и дополнување на Законот за Геолошкиот завод на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.61/16)
Законот за изменување и дополнување на Законот за Геолошкиот завод на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.41/14)
Законот за Геолошкиот завод на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 136/12)